top of page

Ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe
Krankenkasse, Krankenzusatz und Unfallversicherung

Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń. Każdy powinien je mieć! W Niemczech podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym zajmują się kasy chorych (Krankenkasse) -  państwowe i prywatne. Aktualnie w Niemczech funkcjonuje 118 państwowych i 44 prywatnych kas chorych.
Wszystkie kasy chorych zawierają tą samą, podstawową ochronę - podyktowaną przez niemiecki kodeks cywilny. Świadczenia kas państwowych różnią się między sobą w niewielkim stopniu. Prywatne kasy chorych poza podstawową, ustawową ochroną oferują dodatkowe świadczenia, np.: pokój jedno- lub dwuosobowy w szpitalu, operacje przeprowadzane przez lekarza naczelnego, protezy dentystyczne oraz wiele innych.

Wysokość składki państwowych kas chorych to 14,6% przychodu rocznego brutto oraz Zusatzbeitrag (średnio ok. 1% z tego dochodu). W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, połowę podstawowej składki ubezpieczeniowej (tj. 7,3%) płaci pracodawca, drugą połowę (7,3%) i Zusatzbeitrag w całośći  płaci zatrudniony. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (Gewerbe) ubezpieczony sam płaci całą składkę. Wysokość składki prywatnych kas chory kształtowana jest przez takie czynniki jak: wiek wstąpienia do kasy chorych, stan zdrowia, zawartość wybranej taryfy.

Do prywatnej kasy chorych może się zapisać osoba prowadząca działalność gospodarcza (Gewerbe) oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę, zarabiające powyżej 4.575 euro brutto miesięcznie.

Osoby posiadające państwową kasę chorych mogą również cieszyć się świadczeniami prywatnych kas poprzez zawarcie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych - Krankenzusatzversicherung.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Unfallversicherung

Wypadek może przydarzyć się każdemu, nierzadko niespodziewanie. Konsekwencje są często bardzo poważne i niezbędne okazują się pieniądze, np. na dodatkową rehabilitację; na zaklejenie dziury w domowym budżecie z powodu niezdolności do pracy lub na przebudowę domu,mieszkania bądź samochodu tak, aby mogła z nich korzystać osoba niepełnosprawna.Ubezpieczenie wypadkowe pomaga, wypłacając część lub całość sumy ubezpieczeniowej - w zależności od stopnia niepełnosprawności po wypadku. Ubezpieczenie NNW (Unfallversicherung) może zawierać dodatkowe usługi i świadczenia, np.: rentę wypadkową (Unfallrente), pokrycie kosztów ratownictwa (Bergungskosten), odszkodowanie w przypadku śmierci w wyniku wypadku (Leistungen bei Unfalltod), ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka jak np. połknięcie trujących substancji (ważne w przypadku dzieci) czy nurkowanie.

bottom of page