top of page

Prywatne ubezpieczenie OC

Privat Haftpflichtversicherung

Dlaczego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest tak ważne?


Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest najważniejszym ubezpieczeniem dla każdej prywatnej osoby.

Z niemieckiego kodeksu cywilnego (bürgerlichen Gesetzbuch) wynika, że za szkody wyrządzone osobom trzecim każdy odpowiada całym swoim aktualnym i przyszłym majątkiem. Oznacza to że wysokość szkody jest nieograniczona i może stać się poważnym problemem.
 

Poza podstawowym, prywatnym ubezpieczeniem OC na rynku niemieckim istnieją jeszcze ubezpieczenia:

- OC zawodowe i firmy (Haftpflichtversicherungen für den beruflichen und gewerblichen Bereich),
- OC właściciela zwierzęcia (Tierhalterhaftpflichtversicherung),
- OC pojazdu (Kfz-Versicherungen),
- OC nieruchomości (Haus- & Grundbesitzerhaftpflicht),
- OC od zanieczyszczenia wód gruntowych (Gewässerschadenhaftpflicht z.B. für den Öltank der  Heizungsanlage),
- OC sporty wodne (Wassersporthaftpflicht), np. jachtu,
- OC myśliwego (Jagdhaftpflicht).

Ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o dodatkową ochronę przed ryzykiem, np. szkody rzeczy pożyczonych i wynajętych. Co więcej, może ono zawierać ochronę przed ryzykiem niezwiązanym z naszą odpowiedzialnością 
cywilną, np. 

pokrycie szkody wyrządzonej nam przez inną osobę w sytuacji, gdy osoba ta jest niezdolna do jej uregulowania.


Ubezpieczenie OC dostępne jest:

- dla jednej osoby, Single-Privat Haftpflicht

- rodzinne* (taże dla partnerów życiowych), Familienprivathaftpflicht

 

*Z reguły ochrona ubezpieczeniowa dla dzieci kończy się z chwilą ukończenia szkoły.

bottom of page